Τιμοκατάλογος
Τιμοκατάλογος myfax.gr

Τι είναι τα Credits
Είναι η μονάδα χρέωσης των υπηρεσιών του myfax.gr. Κάθε υπηρεσία του myfax.gr αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο αριθμό credits. Το πλήθος των credits για κάθε υπηρεσία, παρουσιάζεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο.

Προμήθεια αριθμού
Μετά την εγγραφής σας στο myfax.gr και την επιλογή του αριθμού σας ο λογαριασμός πλέον περιέχει 10 credits, bonus για την εγγραφή σας!!

Αποστολή και Λήψη Fax
Για κάθε σελίδα fax που αποστέλλετε, αφαιρούνται από το καλάθι σας ο αριθμός των credits που αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο. Η παραλαβή fax είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Κάθε μήνα
Για την διατήρηση του αριθμού σας, κάθε 30 ημέρες από την ημερομηνία επιλογής του ή ανανέωσης αυτού, αφαιρούνται από το καλάθι σας το πλήθος των credits, που αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να δείτε τις μέρες που απομένουν μέχρι την επόμενη ανανέωση μέσα από την επιλογή «Ρυθμίσεις».

Τι γίνεται αν το καλάθι μου δεν διαθέτει τόσα credits όσα απαιτούνται για την διατήρηση του αριθμού μου;
Τότε ο αριθμός σας απενεργοποιείται, αλλά εξακολουθεί να παραμένει στην κατοχή σας για τις επόμενες 30 ήμερες από την ημερομηνία που επρόκειτο να ανανεωθεί. Μέσα στο διάστημα αυτό και αγοράζοντας credits, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά τον αριθμό σας. Στην περίπτωση που στο διάστημα αυτό σας αποσταλεί κάποιο fax, αυτό δεν παραλαμβάνεται από εμάς και εσείς ενημερώνεστε για την κίνηση αυτή με σχετικό email.

Τι γίνεται μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος απενεργοποίησης του αριθμού μου;
Εφόσον παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών κατά το οποίο ο αριθμό σας είναι απ ενεργοποιημένος, τότε ο αριθμό αυτός σας αφαιρείται και διατίθεται ξανά στους διαθέσιμους αριθμούς της υπηρεσίας μας.
Τιμοκατάλογος

Ενέργειες Κόστος Credits
1 Credit = 0,10 €  
Αποστολή Fax / σελίδα 1
Μηνιαία Ανανέωση Αριθμού 10
Προμήθεια Αριθμού 10
Ενεργοποίηση Ληγμένου Αριθμού 15
Κουπόνι 10
Παραλαβή Fax / σελίδα